Recensioni libri

Jeremy Brecher

Jeremy Brecher biografia

Recensione

Foto

Libri


Autori
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Scrittori presenti: 20382

Menu

Recensioni libri
News
Autori del giorno
Top20
Le vostre Recensioni
Newsletters
Percorsi Narrativi
I nostri feed RSS
I premi Nobel per la letteratura
Albo d'oro Premio Strega
Albo d'oro Premio Campiello

Grev: Strike!


Jeremy Brecher Libri


Jeremy Brecher bize bir arma?an ve bir alet verdi. Bu kitapta tarihimizin kuvvetli ve betimleyici bir arma?an? yat?yor: Yo?un ve yarat?c? militan mücadelenin bir arma?an?. Bu hikayenin içinde, bu mücadeleyi daha iyi anlamam?za ve yorumlamam?za yard?m edecek, ba?ka dünyalar kurmakta kullanabilece?imiz bir alet. Bizler, yani i?çiler, kolay tan?mlan?r bir kategoridir. Çal??anlar?m?z?n baz?lar? hayatta kalmak için çal??maya mecburdur ve toplumdaki hemen hiçbir ?ey hakk?nda karar vermez: ne yap?ls?n, ne kadar, kim üretsin, nerede üretelim. Occupy'da bahsedilen bu %99'dur. Grev! bize tarihimizi, yani tarihi yapanlar, sava?ç?lar, dü? kuranlar ve dünyay? de?i?tirenler olarak rolümüzü geri verir. Genellikle bizden gizlenen bir tarih. Grev!'in yenilenmi? bask?s?nda bulaca??n?z grevler ve mücadelelerin anlat?m?, tarihin tam bu an?na -Occupy, Wisconsin, göçmen haklar? hareketlili?i ve küresel finans kurumlar?na kar?? do?rudan eylemlere- denk dü?er; Jeremy Brecher'?n "mini devrimler" dedi?i ?eylerle dolu ça?da? tarih. Bazen geçmi?le ili?kimizde devlerin omuzlar?nda oturdu?umuz söylenir. Bu kitap, gerçekten, ba?ka bir dünya için sava?an ve onu yaratan s?radan insanlarla omuz omuza durdu?umuzu gösteriyor. Grev! hepimiz için ve özellikle sava?ç?lar, örgütçüler ve hayal kuranlar?n bugünkü ve gelecekteki ku?aklar? için bir arma?and?r. Bu sayfalarda tarihimizi okuyoruz, onun içindeki yerimizi buluyoruz, kitlesel grevlerden ve mini devrimlerden ö?reniyoruz ve oradan omuz omuza gelece?e yürüyoruz. - Marina Sitrin
 
Editore:
: pagine
Data di pubblicazione:--
Lingua:
Prezzo di copertina: EUR
Risparmio:
Ordina  Ordina il libro su Amazon
 
 
Scrivi una recensione a Scrivi una recensione a
 
Torna all'elenco dei libri
 

Jeremy Brecher I Libri Biografia Recensione Le foto

Ti piace la scrittura creativa, la poesia e parlare di letteratura? Perche' non vieni sul forum di zam per incontrare nuovi amici con la tua passione!

 Ora puoi inserire le news di zam.it sul tuo sito.
Pubblica le news

ULTIME NEWS
Quando le montagne cantano
[26-08-2021]
C'era una volta il re fiamma
[24-08-2021]
La ragazza del treno
[17-08-2021]
Gianluca Gotto, nomade digitale
[14-08-2021]
L'ora più fredda
[13-08-2021]
Nomadland
[12-08-2021]
Mio fratello rincorre i dinosauri
[11-08-2021]
Old
[11-08-2021]
Leggi le altre News