Recensioni libri

Johan Huizinga

Johan Huizinga biografia

Recensione

Foto

Libri


Autori
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Scrittori presenti: 20382

Menu

Recensioni libri
News
Autori del giorno
Top20
Le vostre Recensioni
Newsletters
Percorsi Narrativi
I nostri feed RSS
I premi Nobel per la letteratura
Albo d'oro Premio Strega
Albo d'oro Premio Campiello

Homo Ludens Oyunun Kültürel Islevi Üzerine Bir Inceleme: Oyunun Kültürel İşlevi Üzerine Bir İnceleme


Johan Huizinga Libri


Oyun, kltrden eski bir kavramd?r, nk kltr, her ne kadar yar?m yamalak tan?mlanm?? haliyle daima insan toplumunun varl???n? gerektirse de hayvanlar insanlar?n oyun oynamay? kendilerine ?retmelernin beklememi?lerdir. Hatta insan medeniyetinin genel oyun d?ncesine esasl? hibir katk?da bulunmad???n? rahata ne srebiliriz. Hayvanlar, aynen insanlar gibi oyun oynarlar. ?nsan oyununun btn temellerinin mutlu mesut s?ray??lar?nda bulundu?unu grmek iin sadece yavru kpekleri izlememiz yeterlidir. Birbirlerini belli tav?r ve i?aret merasimleriyle oyuna davet ederler. Karde?inin kula??n? ?s?rmayacaks?n, ona zarar vermeyeceksin kural?na ba?l? kal?rlar. Feci halde k?zg?n grnrler. En nemlisi de btn bu yapt?klar? ?eylerde a?ka muazzam bir e?lence ve haz ya?ad?klar? a?kt?r. Yavru kpeklerin byle bo?u?malar? hayvan oyununun basit formlar?ndan sadece biridir. Ba?ka, daha geli?kin formlar da bulunmaktad?r. Hayranl?k gsteren bir topluluk nnde yap?lan dzgn kar??la?malar ve gzel gsteriler gibi. Burada ok nemli bir noktaya varm?? bulunuyoruz. Hayvan dzeyindeki en basit formlar?nda dahi, oyun mutlak bir fizyolojik olgudan ya da refleksten fazlas?d?r; safi fiziksel veya biyolojik aktivitenin s?n?rlar?n?a?ar. nemli bir fonksiyondur, yani bir mant??? vard?r. Oyun iinde hayat?n acil gereksinimlerine bask?n gelen ve manay? eyleme katan ''oyunda'' kavram?n? bar?nd?r?r. Tm oyun bir ?eyi ifade eder. Oyunun zn olu?turan etken kaideyi ''igd'' olarak adland?r?rsak, hibir ?ey dememi? oluruz, e?er buna ''ak?l'' veya ''dilek'' dersek de abartm?? oluruz. Buna ra?men, oyunun tam da kendi do?as?ndaki manevi bir niteli?i a?r??t?ran bir anlam ierdi?i gere?ini gz nne alabiliriz
 
Editore:
: pagine
Data di pubblicazione:--
Lingua:
Prezzo di copertina: EUR
Risparmio:
Ordina  Ordina il libro su Amazon
 
 
Scrivi una recensione a Scrivi una recensione a
 
Torna all'elenco dei libri
 

Johan Huizinga I Libri Biografia Recensione Le foto

Ti piace la scrittura creativa, la poesia e parlare di letteratura? Perche' non vieni sul forum di zam per incontrare nuovi amici con la tua passione!

 Ora puoi inserire le news di zam.it sul tuo sito.
Pubblica le news

ULTIME NEWS
Quando le montagne cantano
[26-08-2021]
C'era una volta il re fiamma
[24-08-2021]
La ragazza del treno
[17-08-2021]
Gianluca Gotto, nomade digitale
[14-08-2021]
L'ora pi fredda
[13-08-2021]
Nomadland
[12-08-2021]
Mio fratello rincorre i dinosauri
[11-08-2021]
Old
[11-08-2021]
Leggi le altre News