Recensioni libri

Renee Knight

Renee Knight biografia

Recensione

Foto

Libri


Autori
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Scrittori presenti: 20379

Menu

Recensioni libri
News
Autori del giorno
Top20
Le vostre Recensioni
Newsletters
Percorsi Narrativi
I nostri feed RSS
I premi Nobel per la letteratura
Albo d'oro Premio Strega
Albo d'oro Premio Campiello

Kimse Bilmemeli


Renee Knight Libri


Okudu?unuz korku dolu roman?n, asl?nda kendi hayat?n?z hakk?nda oldu?unu fark etseniz, ne yapard?n?z? Bu romanda ad? geçen isimler ve olaylar hayal ürünü olup gerçeklerle ilgisi yoktur. ?sim benzerlikleri tamamen tesadüfidir. Catherine Ravenscroft yata??n?n ba?ucunda gizemli bir roman belirince meraklanm??t?. Tamamen Yabanc? adl? bu kitab? ona kim yollam??t? veya kitap yan? ba??nda nas?l bitivermi?ti, bilmiyordu. ?lk ba?ta bu gerilim dolu roman ilgisini çekti. Ancak sonra fark edebildi: Roman kurgu de?ildi. Tamamen Yabanc?, Catherine'in senelerce saklad???, kendinden ba?ka sadece bir ki?inin, art?k ölmü? olan birinin ta??d??? s?rr? en ufak detay?na kadar anlat?yordu. Catherine'in unutmaya çal??t??? geçmi?i pe?ini b?rakmam?? ve ?imdi de dünyas? y?k?lmaya ba?lam??t?. Korkulu rüyas?n? ya?amak zorundayd? ve bundan kurtulmak için yapabilece?i tek bir ?ey vard?: O korkunç günde olanlarla yüzle?mek. "Muhte?em bir psikolojik gerilime sahip, bütün kaliteli gerilim romanlar?nda olmas? gerekti?i gibi." -Lee Child "Kimse Bilmemeli s?rad??? bir roman. ?nan?lmaz zekice kurgulanm?? bu hikaye, okurlar?n ba??n? döndürecek." -New York Times Yazarl??a ba?lamadan önce BBC'de sanat belgeselleri yönetmenli?i yapan Knight, 2013'ün Nisan ay?nda Faber Akademisi'nin "Roman Yazarl???" kursundan mezun olmu?tur. E?i ve iki çocu?uyla birlikte Londra'da ya?amaktad?r.
 
Editore:
: pagine
Data di pubblicazione:--
Lingua:
Prezzo di copertina: EUR
Risparmio:
Ordina  Ordina il libro su Amazon
 
 
Scrivi una recensione a Scrivi una recensione a
 
Torna all'elenco dei libri
 

Renee Knight I Libri Biografia Recensione Le foto

Ti piace la scrittura creativa, la poesia e parlare di letteratura? Perche' non vieni sul forum di zam per incontrare nuovi amici con la tua passione!

 Ora puoi inserire le news di zam.it sul tuo sito.
Pubblica le news

ULTIME NEWS
Quando le montagne cantano
[26-08-2021]
C'era una volta il re fiamma
[24-08-2021]
La ragazza del treno
[17-08-2021]
Gianluca Gotto, nomade digitale
[14-08-2021]
L'ora più fredda
[13-08-2021]
Nomadland
[12-08-2021]
Mio fratello rincorre i dinosauri
[11-08-2021]
Old
[11-08-2021]
Leggi le altre News