Recensioni libri

William Golding

William Golding biografia

Recensione

Foto

Libri


Autori
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Scrittori presenti: 20379

Menu

Recensioni libri
News
Autori del giorno
Top20
Le vostre Recensioni
Newsletters
Percorsi Narrativi
I nostri feed RSS
I premi Nobel per la letteratura
Albo d'oro Premio Strega
Albo d'oro Premio Campiello

Sineklerin Tanrisi


William Golding Libri


"Sineklerin Tanr?s?", günümüzde bir atom sava?? s?ras?nda, ?ss?z bir adaya dü?en bir avuç okul çocu?unun, geldikleri dünyan?n bütün uygar törelerinden uzakla?arak, insan yarad?l???n?n temelindeki korkunç bir gerçe?i ortaya koymalar?n? dile getirir. Konusu, R. M. Ballantyne'?n Mercan Adas? gibi e?siz bir mercan adas?n?n cenneti and?ran ortam?nda ba?layan bu roman, ça?da? toplumlardaki çöküntünün, insan yarad?l???ndaki köklerini gözönüne sermek amac?yla Mercan Adas?'ndaki duygusal iyimserlikten apayr? bir yönde geli?ir. Uygar insan?n yüre?inde gizlenen karanl??? de?erken "Sineklerin Tanr?s?"; daha çok Conrad'?n k?sa roman? "Karanl???n Yüre?i"ni and?r?r. Golding'in roman?ndaki çocuklar da ba?lang?çta t?pk? Kurtz gibi, uygar toplumun bask?lar?ndan uzak bir örnek düzen kurmak isterlerken, gitgide hayvanla??r, korkunç bir ki?ili?e bürünürler. Bu yönüyle Sineklerin Tanr?s?'n?n Mercan Adas? ile öbür ?ss?z ada serüvenlerinden ayr?ld??? en önemli nokta, ?ss?z ada ya?am?n?n çetin güçlüklerini ya da mutlulu?unu anlatmaktan daha çok, bir insanl?k durumunu, ki?iler aras?ndaki çat??ma arac?l???yla ortaya koymaya çal??mas?d?r. -Ak?it Göktürk-
 
Editore:
: pagine
Data di pubblicazione:--
Lingua:
Prezzo di copertina: EUR
Risparmio:
Ordina  Ordina il libro su Amazon
 
 
Scrivi una recensione a Scrivi una recensione a
 
Torna all'elenco dei libri
 

William Golding I Libri Biografia Recensione Le foto

Ti piace la scrittura creativa, la poesia e parlare di letteratura? Perche' non vieni sul forum di zam per incontrare nuovi amici con la tua passione!

 Ora puoi inserire le news di zam.it sul tuo sito.
Pubblica le news

ULTIME NEWS
Quando le montagne cantano
[26-08-2021]
C'era una volta il re fiamma
[24-08-2021]
La ragazza del treno
[17-08-2021]
Gianluca Gotto, nomade digitale
[14-08-2021]
L'ora più fredda
[13-08-2021]
Nomadland
[12-08-2021]
Mio fratello rincorre i dinosauri
[11-08-2021]
Old
[11-08-2021]
Leggi le altre News