Recensioni libri

Claudio Morandini

Claudio Morandini biografia

Recensione

Foto

Libri


Autori
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Scrittori presenti: 20379

Menu

Recensioni libri
News
Autori del giorno
Top20
Le vostre Recensioni
Newsletters
Percorsi Narrativi
I nostri feed RSS
I premi Nobel per la letteratura
Albo d'oro Premio Strega
Albo d'oro Premio Campiello

Taslar


Claudio Morandini Libri


Küçük ?talyan köyü Sostigno'da her yer ta?larla dolmaktad?r. Tarlalarda, sokaklarda, evlerde aç?klanamaz bir ?ekilde ortaya ç?kan ve gün geçtikçe say?lar? artan ta?lar canl? varl?klarm?? gibi hareket ederler. F?s?ldad?klar?n? duyanlar bile olmu?tur. Jeologlar, ta?lar?n bölgedeki yer kabu?u yap?s?n?n bir sonucu oldu?unu öne sürseler de köyün ta?larla dolmas?na bir aç?klama getiremezler. Böylece köylüler, inan??lar? ve tecrübeleri ?????nda ya?ad?klar?n? anlamland?rman?n ve ta?larla mücadele etmenin yollar?n? aramaya ba?larlar. Olaylar?n nedeni gibi ba?lang?ç noktas? da söylentilere göre de?i?ir. Hayaletlerin ya da kötü ruhlar?n i?i midir bu? Yoksa do?a y?llar?n intikam?n? m? al?yordur? Belki köy halk?n?n saklad??? s?rlard?r sebebi?.. Dino Buzzati'nin günümüzdeki temsilcisi olarak gösterilen Claudio Morandini, tüm bu küçük, sakin, pastoral parçalar? al?yor; çokça hayal gücü, do?ayla insan aras?ndaki çat??ma ve edebiyat?n büyüsüyle harmanl?yor. "Claudio Morandini, hayal kurmas?n? bilen bir yazar. Peri masallar?n?, efsanelerin hafifli?iyle i?leyip, trendlerden ba??ms?z olarak, berrak ve evrensel hikayeler yaratan bir ruh. Aslen Aosta Vadisi'nden bu ses, Beckett'e ve Buzzati'ye yak?n anlat?m stiliyle melez edebiyat?n bir temsilcisi." - Sergio Pent "Yazar, otuz k?sa bölümden olu?an hikayenin tonunu ve kurgusunu öyle iyi ayarlam?? ki kapal? bir anlat? atmosferi ve da? manzaras?n?n da yard?m?yla duygusunu çok net aktar?yor: Tuhaf. Morandini, yetenekli bir ?ekilde kulland??? üslubuyla sonuçta basit bir hareketle ba?layan zengin bir macera yarat?yor: Bir ta? belirdi." - Corriere della sera "?iirsel bir tehditle parçalanm?? bir toplum aras?nda bir roman: Ta?lar." - Fabrizio Ottaviani, Il Giornale
 
Editore:
: pagine
Data di pubblicazione:--
Lingua:
Prezzo di copertina: EUR
Risparmio:
Ordina  Ordina il libro su Amazon
 
 
Scrivi una recensione a Scrivi una recensione a
 
Torna all'elenco dei libri
 

Claudio Morandini I Libri Biografia Recensione Le foto

Ti piace la scrittura creativa, la poesia e parlare di letteratura? Perche' non vieni sul forum di zam per incontrare nuovi amici con la tua passione!

 Ora puoi inserire le news di zam.it sul tuo sito.
Pubblica le news

ULTIME NEWS
Quando le montagne cantano
[26-08-2021]
C'era una volta il re fiamma
[24-08-2021]
La ragazza del treno
[17-08-2021]
Gianluca Gotto, nomade digitale
[14-08-2021]
L'ora più fredda
[13-08-2021]
Nomadland
[12-08-2021]
Mio fratello rincorre i dinosauri
[11-08-2021]
Old
[11-08-2021]
Leggi le altre News