Recensioni libri

Alfred Adler

Alfred Adler biografia

Recensione

Foto

Libri


Autori
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Scrittori presenti: 20379

Menu

Recensioni libri
News
Autori del giorno
Top20
Le vostre Recensioni
Newsletters
Percorsi Narrativi
I nostri feed RSS
I premi Nobel per la letteratura
Albo d'oro Premio Strega
Albo d'oro Premio Campiello

Bireysel Psikolaji


Alfred Adler Libri


Bireysel Psikoloji ile Avusturyal? psikiyatr Alfred Adler'in teorilerinin temelinde yatan insan dü?üncesi ve davran???n?n ana nedenlerinin a?a??l?k hissini telafi etmek amac?yla üstünlük ve iktidar için çaba sarf edilmesinden kaynakland???n?n alt?n? çizer.Bu teori psikolojik normallik ve anormallik söylemlerine yol açm??t?r. ?yi sosyal ili?kilere sahip normal kabul edilen ki?i ya?am?n faydal? taraf?nda çaba göstererek (yani ortak refaha katk?da bulunarak ve böylece birçok ki?ide görülen a?a??l?k hissinin üstesinden gelmeye çal??arak) nevrotik kabul edilen ki?i ise artan a?a??l?k duygusu az geli?mi? sosyal ilgi ve abart?l? i?birlikçi olmayan bir üstünlük hedefi ile karakterize edilir ki bu semptomlar kendilerini endi?e ve aleni bir ?ekilde sald?rganl?k olarak gösterir. Buna göre sorunlar?n? kendi iç dünyas?ndan yola ç?karak kendine has bir biçimde (sonuç odakl? sa?duyulu bir ?ekilde çözmek yerine) çözerek ba?ar?s?zl??a yol aç?yor. Akla gelebilecek bütün uyumsuzluk biçimleri bu sonuca e?lik etmektedir. Terapi hastan?n psikiyatrik seanslarda kendiyle ilgili verdi?i ipuçlar? ile ya?ad??? yanl?? ya?am tarz?na ili?kin bir içgörü kazanmas?n? sa?lar.
 
Editore:
: pagine
Data di pubblicazione:--
Lingua:
Prezzo di copertina: EUR
Risparmio:
Ordina  Ordina il libro su Amazon
 
 
Scrivi una recensione a Scrivi una recensione a
 
Torna all'elenco dei libri
 

Alfred Adler I Libri Biografia Recensione Le foto

Ti piace la scrittura creativa, la poesia e parlare di letteratura? Perche' non vieni sul forum di zam per incontrare nuovi amici con la tua passione!

 Ora puoi inserire le news di zam.it sul tuo sito.
Pubblica le news

ULTIME NEWS
Quando le montagne cantano
[26-08-2021]
C'era una volta il re fiamma
[24-08-2021]
La ragazza del treno
[17-08-2021]
Gianluca Gotto, nomade digitale
[14-08-2021]
L'ora più fredda
[13-08-2021]
Nomadland
[12-08-2021]
Mio fratello rincorre i dinosauri
[11-08-2021]
Old
[11-08-2021]
Leggi le altre News