Recensioni libri

Al Ries

Al Ries biografia

Recensione

Foto

Libri


Autori
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Scrittori presenti: 20382

Menu

Recensioni libri
News
Autori del giorno
Top20
Le vostre Recensioni
Newsletters
Percorsi Narrativi
I nostri feed RSS
I premi Nobel per la letteratura
Albo d'oro Premio Strega
Albo d'oro Premio Campiello

Focus


Al Ries Libri


?irketinizin Gelece?i Buna Ba?l? Günümüzün süratle de?i?en teknoloji güdümlü pazar ortam? tüm ?irketlerde yöneticilerin h?zl? dü?ünmelerini zorunlu k?l?yor... Dünyaca ünlü pazarlama uzman? Al Ries pazarlama klasiklerinden biri haline gelen elinizdeki kitapta ?irketlerin neden temel ürüne odaklan?p gereksiz ve bo?a enerji harcatan giri?imlerden kaç?nmalar? gerekti?ini anlat?yor. ?irketinizin geli?ebilmesi için ak?ll?ca pazarlama yollar?na odaklanman?n ve pazar pay?n?z? artt?rman?n yollar?ndan dem vuruyor. Yazar neden dar odakl? ?irketlerin her zaman kazand???n? da gösteriyor. "Bu kitap ba?ar?n?n s?rr?na odaklanman?za yard?m ediyor." Spencer Johnson / "The One Minute Manager"?n yazar? "Büyük sözler. Büyük bir kitap. Bu kitab? herkese odaklama yapmadan i? yapman?n ne kadar büyük bir ahmakl?k oldu?unu hat?rlatmas? aç?s?ndan bir ba?ucu kitab? olarak ?iddetle öneriyorum." Michael Gerber / "E-Myth"in yazar? "Çok önemli bir kitap... Gelecek sefere ?irketinizi çe?itlendirmeyi ya da geni?letmeyi bir daha dü?ünece?inizi garanti ediyorum." Philip Kotler / Uluslararas? Pazarlama Profesörü "Pazar?n lideri olmak için çabalayan tüm pazarlama yöneticilerinin kesinlikle okumas? gereken bir kitap." Harold Burson / Burson-Marsteller Yönetim Kurulu Ba?kan? Al Ries dünyan?n en ünlü pazarlama stratejistlerinden biridir. K?z? Laura Ries ile birlikte kurduklar? ?irketleri Ries & Ries Fortune 500 listesindeki ?irketlere dan??manl?k hizmeti vermektedir.
 
Editore:
: pagine
Data di pubblicazione:--
Lingua:
Prezzo di copertina: EUR
Risparmio:
Ordina  Ordina il libro su Amazon
 
 
Scrivi una recensione a Scrivi una recensione a
 
Torna all'elenco dei libri
 

Al Ries I Libri Biografia Recensione Le foto

Ti piace la scrittura creativa, la poesia e parlare di letteratura? Perche' non vieni sul forum di zam per incontrare nuovi amici con la tua passione!

 Ora puoi inserire le news di zam.it sul tuo sito.
Pubblica le news

ULTIME NEWS
Quando le montagne cantano
[26-08-2021]
C'era una volta il re fiamma
[24-08-2021]
La ragazza del treno
[17-08-2021]
Gianluca Gotto, nomade digitale
[14-08-2021]
L'ora più fredda
[13-08-2021]
Nomadland
[12-08-2021]
Mio fratello rincorre i dinosauri
[11-08-2021]
Old
[11-08-2021]
Leggi le altre News